OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

30-06-2023

 

Virksomheder og videninstitutioner er godt tilfredse med de danske klyngers aktiviteter


Ny survey viser, at Danmarks 13 viden- og erhvervsklynger er kommet godt fra land.

 

Resultaterne fra surveyen, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har gennemført blandt virksomheder og videninstitutioner i 2022, viser blandt andet, at:

 

- Over tre fjerdedele af virksomheder og videninstitutioner er i høj eller nogen grad tilfredse med klyngernes udbud af aktiviteter. Aktiviteterne opfattes samtidig som relevante og dækkende for deres behov, samt geografisk nemt tilgængelige.

- Knap halvdelen af virksomhedsdeltagerne oplever, at klyngeaktiviteterne i høj eller nogen grad bidrager til eller vil bidrage til den konkrete innovation, der foregår i virksomhederne. Det er særligt virksomheder, der indgår i samarbejdsprojekter, der oplever at få et innovationsudbytte, herunder inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

- Mere end fire ud af fem virksomheder og deltagere fra videninstitutioner oplever at deltagelsen i klyngernes aktiviteter har bidraget til relevante kontakter, netværk og match-making med andre organisationer. Knap halvdelen af virksomhederne i klyngernes samarbejdsprojekter vurderer, at de har samarbejdet med en videninstitution, de ellers ikke ville have samarbejdet med.

- Godt to tredjedele af både virksomheder og videninstitutioner oplever at have modtaget relevante henvisninger, information eller vejledning til brug af andre ordninger eller finansieringsmuligheder.

 

På den baggrund vurderes det overordnet set, at klyngerne er kommet godt fra land, og at de tilbyder et relevant udbud af aktiviteter til klyngernes deltagere.

 

Resultaterne viser omvendt også, at der på forskellige områder er potentiale for at styrke klyngeindsatsen yderligere. Der kan blandt andet gøres mere for at tiltrække flere nye deltagere fra videninstitutioner, idet de fleste deltagere fra videninstitutioner har deltaget i mange år. Samtidig er der en lav grad af repræsentation fra professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime og kunstneriske uddannelser. Derudover kan der gøres en fokuseret indsats ift. at nå ud til flere virksomheder fra Region Sjælland, da de er underrepræsenteret i klyngerne.

 

Læs nyheden fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

 

Læs ‘Udbytte af “Innovationskraft” klyngeprogrammet 2021-2024 – deltagersurvey 2022’


Tilbage

Om Navigators

Kernen i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde. Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med komplekse klynger og netværk samt yder sparring til deres bestyrelser og styregrupper. Vi yder projektledelse og fundraising.

Navigators

Skolegade 26

7673 Harboøre
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06