OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

22-05-2023

 

Vær opmærksom på call i det nye Innowwide-program


Til august ventes et nyt call i det europæiske Innowwide-program lanceret. Innowwide er et ret nyt og derfor også ret ukendt program, og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen opfordrer vidensklyngerne til at være opmærksomme på programmet. 

 

Innowwide giver innovative SMV’er i EU-lande støtte til at afdække erhvervsmuligheder udenfor Europa. En ansøger-virksomhed skal finde og indgå en aftale med en partner i det target-land, den har i kikkerten. Sammen gennemfører SMV og partner et feasibility-study over seks måneder for at afdække de videre perspektiver for samarbejde, innovation og forretningsudvikling.

 

En dansk SMV, der opnår støtte i call’et, kan vælge selv at anvende bevillingen på at gennemføre feasibility-studiet. Den kan alternativt tildele dele af bevillingen til partneren i target-landet for at gennemføre studiet. Partneren kan f.eks. være en potentiel, fremtidig virksomhedskontakt. Partneren i target-landet kan imidlertid også være det danske innovationscenter i f.eks. Sydkorea eller et GTS-kontor i f.eks. Indien.

 

Innowwide er et ret nyt og derfor også ret ukendt program. Der kan således være større chancer for at få succes med en ansøgning nu fremfor senere. I det netop afsluttede, første call var der seks danske virksomheder blandt bevillingsmodtagerne. Den danske succesrate var på 33 pct.

 

Der vil være ét årligt Innowwide-call frem til 2027. Det er EUREKA, der drifter Innowwide i et co-partnerskab med EU. EUREKA er en international organisation med 47 medlemslande.

 

Programmet finansieres af EU Horizon Europe, der yder op til 60.000 euro i medfinansiering til den danske SMV. EU-støtten kan ikke overskride 70 pct. af de samlede projektudgifter (der er ikke dansk medfinansiering).

 

Tekst mv. for Innowide-programmets call 2 annonceres formentlig i august måned med ansøgningsfrist ca. to måneder senere. Det er dog muligt allerede nu at forberede sig ved at se på tekst og dokumenter fra call 1. Materialet er tilgængeligt på www.eurekanetwork.org – Programmes – Innowide – Library (f.eks. Webinar presentation,  vær dog opmærksom på, at call 1 som noget særligt havde et delvist Afrika-fokus).

 

De seks danske bevillingsmodtagere i første call spredte sig over mange forskellige target-lande – f.eks. USA, Kenya og Brasilien – og ditto forskellige emner – f.eks. insulin, havtang som gødning og anvendelse af robotter i cementarbejder.

 

Call 2 vil blive annonceret på EUREKA’s og på Innovationsfondens hjemmesider.


Tilbage

Om Navigators

Kernen i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde. Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med komplekse klynger og netværk samt yder sparring til deres bestyrelser og styregrupper. Vi yder projektledelse og fundraising.

Navigators

Skolegade 26

7673 Harboøre
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06